Oj przydał się nowy sprzęt 😉
Wybrane rentgenogramy z tygodnia.
Spokojnej niedzieli!

Napisane przez | Zobacz wpis | Zobacz grupę